Акціонерам

Публічна (обовязкова інформація) розкрита на сторінках:

1.     Установчі документи (статут, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір);

2.     Положення, припципи (Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства. Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства)

3.     Протоколи загальних зборів (протоколи загальних зборів акціонерів)

4.     Ревізійна комісія (висновки ревізійної комісії (ревізора)та аудитора товариства).

5.     Звітність (річна фінансова звітність; документи звітності, що подаються відповідним державним органам)

6.     Акції (проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства).

7.     Особлива інформація (особлива інформація про товариство згідно з вимогами законодавства)

Повідомлення про збори (Повідомлення про проведення загальних зборів)

Comments are closed.