2022

Повідомлення про дистанційне проведення загальних зборів.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: _
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: _

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня для голосування на загальних зборах.

Протокол загальних зборів.
Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах.

Comments are closed.